Tuesday 14 March 2017

Krause writes about Aalto University's new catalysis professor

Professor emerita Outi Krause has written a very nice description related my new affiliation as professor of Catalysis Science and Technology at Aalto University. The text was originally meant for and published in "Katse", the newsletter of the Finnish Catalysis Society. With the permission of prof. em. Krause and the chairman of Finnish Catalysis Society, it is republished in this post in full (in Finnish).

--- originally published in Katse 1/2017 ---


Riikka Puurunen Aalto-yliopiston professoriksi


TkT Riikka Puurunen aloitti helmikuun alussa Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa määräaikaisena teknillisen kemian professorina (associate professor) erityisalueenaan katalyysi.

Riikka Puurunen on TKK:n kasvatti. Hän aloitti opintonsa Kemian osastolla vuonna 1994, valmistui DI:ksi neljä ja puoli vuotta myöhemmin ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2002. Jatko-opintoihin sisältyi myös vuoden tutkimusjakso K.U. Leuvenissä Belgiassa. Väitöksen jälkeen hän palasi Belgiaan postdoc-tutkijaksi IMEC-tutkimuskeskukseen. Riikka tuli takaisin Suomeen ja Otaniemeen v. 2004 VTT:lle tutkijaksi, josta hän siirtyi Aalto-yliopistoon. Hän jatkaa myös VTT:n osa-aikaisena vanhempana tutkijana tämä vuoden heinäkuun loppuun asti.

Riikka Puurusen tutkimukset ovat fokusoituneet ALD-tekniikkaan ja sen erilaisiin sovellutuksiin. ALD-tekniikkaan hän tutustui jo diplomityössään, joka käsitteli ALD-tekniikan mahdollisuuksia katalyyttien valmistuksessa. Tämä aihealue laajeni väitöstutkimuksissa, jotka käsittelivät itse ALD-prosessia huokoisilla pinnoilla sekä muodostuneiden pintojen karakterisointia. Sen jälkeen Riikan tutkimukset ovat liittyneet ALD:n käyttöön mikroelektroniikan sovellutuksissa ja VTT:llä mikroelektromekaanisissä systeemeissä. Varsinaisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi hän on tehnyt merkittävän työn kokoamalla erittäin laajasti julkaisuja ALD-tekniikasta eri vuosikymmeniltä sekä opinnäytetöitä.

Riikka Puurusella on yli 50 tieteellistä julkaisua ja hänen H-indeksinsä on 20. Hän on toiminut mm. vuosina 2012-2017 Suomen Akatemian rahoittaman Atomikerroskasvatuksen huippuyksikön VTT:n osuuden projektipäällikkönä. Vuonna 2007 Riikalle myönnettiin Tekniikan Edistämissäätiön Nuoren tutkijan tunnuspalkinto.

Olen iloinnut siitä, että Riikka Puurunen valittiin Aalto-yliopiston professoriksi. Olen tuntenut Riikan hänen opiskeluajastaan lähtien toimiessani hänen opinnäytetöidensä valvojana. Olen oppinut tuntemaan hänet erittäin taitavana, innostuneena ja aikaansaavana tutkijana.

Outi Krause
professori emerita


*********************
Virtual Project on the History of ALD (VPHA) - in atmosphere of Openness, Respect, and Trust

No comments:

Post a Comment